Hoe gaat het met uw teams?

Het succesvol uitvoeren van uw maatschappelijke opdracht is mede afhankelijk van de effectiviteit van uw teams. Die teams dienen betrouwbaar, alert en slagvaardig te zijn. Daarvoor bezitten zij kennis en competenties. 

Die competenties worden vaak gezien als de vertaling van kennis naar gewenste prestaties. Competenties hebben een persoonlijke (soms technische) inhoud maar daarnaast zijn ook vaardigheden in het team belangrijk en soms zelfs doorslaggevend. 

Immers: “het geheel is meer dan de som van de delen”.

Dat maakt dat uw medewerkers ook als team zo optimaal mogelijk moeten functioneren. Dat vereist soms inzicht in de teamcompetenties. Met behulp daarvan krijgen teamleden het vermogen om gezamenlijk meer uit het team te halen. Het verkleint het risico op miscommunicatie, conflicten en gevoel van onveiligheid. 

 “Met behulp daarvan krijgen teamleden het vermogen om gezamenlijk meer uit het team te halen”

Hoe helpt MESSOR daar bij?

De eerste stap is om in een oriënterend gesprek te verkennen wat de aanleiding van de vraag is en de huidige situatie te analyseren.

Met deze informatie doe ik u een voorstel voor een plan van aanpak met daarin de werkwijze en doelstelling. Er is een sterke voorkeur om ook vooraf met (een delegatie van) teamleden in gesprek te gaan om meer informatie en/of commitment te krijgen. Nadat u als opdrachtgever goedkeuring heeft verleend ga ik met uw team aan de slag.

Daarbij ga ik uit van een veilige en vertrouwelijke omgeving waarbinnen ruimte is voor het open gesprek en de teamontwikkeling rond specifieke thema’s.

Deze thema’s kunnen zijn:
 

  • Veiligheid binnen het team
  • Erkenning van de teamleden als persoon
  • Betrokkenheid en inspiratie

 “Met deze informatie doe ik u een voorstel voor een plan van aanpak met daarin de doelstelling en werkwijze.”

DISC als ondersteunend hulpmiddel

Door interpretatie en een individueel verklarend gesprek wordt aan elk teamlid duidelijk wat de eigen voorkeursstijlen zijn en welke invloed deze hebben op het individueel functioneren en het functioneren van het team als geheel. Als erkende DISC-expert kan ik uw team op weg helpen door gebruik te maken van DISC-profielen.

Met behulp van het DISC-model worden persoonlijke voorkeursstijlen in kaart gebracht evenals de sterke kanten, de communicatiestijl en groeimogelijkheden daarbij.

Binnen DISC wordt gekeken naar de 4 temperamenten:

  • Dominant
  • Interactief
  • Stabiel
  • Consciëntieus

Met behulp van deze methode wordt de kennis van eigen en andermans gedrag vergroot, waardoor het uw team helpt om communicatie-conflicten te voorkomen of op te lossen Daarnaast geeft het inzicht in verschillen binnen het team waardoor diversiteit een middel wordt om als team succesvol te kunnen functioneren.

DISC toegepast op teamcoaching versterkt verbinding, heldere communicatie, onderling vertrouwen en een prettige samenwerking.

Voor deze DISC-profielen werk ik samen met Q4ProfilesDe profielen van Q4Profiles zijn helder, toepasbaar en persoonlijk. Het Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel is gevalideerd en aangepast naar de Nederlandse omgeving.

En hoe nu verder?

Wilt u met mij als teamcoach van gedachten wisselen over de mogelijkheden om uw team zo optimaal mogelijk te laten functioneren?  

Dan ga ik graag verkennend en kosteloos met u in gesprek.

Belt u mij (06-39111155) of stuur een e-mail: lvrossem@messor.eu 

MESSOR

Na mijn verpleegkundige en anesthesie-opleiding heb ik (Lucas van Rossem, 1958) jarenlang als ambulanceverpleegkundige bij de brandweer gewerkt en later ook bij grote ambulancediensten en de GHOR.

Vanuit mijn huidige werkzaamheden in het begeleiden en evalueren van teams binnen rampenoefeningen (zowel hospitaal, pre-hospitaal als multidisciplinair) was de verdiepende stap naar teamcoaching voor de hand liggend. 

Juist bij teams waarbinnen relatieve onvoorspelbaarheid een rol speelt ben ik, als toegewijde teamcoach, in mijn element.

Mijn nuchtere kijk op hulpverlening, gepaard met mijn operationele kennis en ervaring, vormt daarbij een interessante aanvulling.

Zo combineer ik mijn jarenlange ervaring in het domein van openbare orde en veiligheid en in de (acute) gezondheidszorg met teamcoaching.

Als gecertificeerd teamcoach kan ik uw team helpen verder te groeien.

 Mijn focus ligt op teams van:


Politie
Brandweer
Ambulancezorg
(Acute) gezondheidszorg
 

Neem contact met MESSOR op

CAPTCHA afbeelding

Dit helpt spam te voorkomen, dank U.